pytania i odpowiedzi

Dlaczego Biedronka organizuje konkurs dla szkół?
Pasję do czytania trzeba zaszczepiać od najmłodszych lat, ponieważ pełni ważną funkcję w rozwoju dziecka – pobudza wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację. Sieć sklepów Biedronka, świadoma wagi tego tematu, aktywnie wspiera inicjatywy na rzecz czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodziców. Konkurs „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” ma na celu motywowanie dzieci do codziennego czytania i rozbudzanie pasji do lektury, przy wykorzystaniu książki pt. „Gang Słodziaków. Przyjaciele mogą wiele, czyli magia z leśnej polany ”
Czym jest konkurs „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”?
„Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” to konkurs dla klas I-III szkół podstawowych, którego celem jest budowanie nawyku codziennego czytania wśród uczniów. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w roku szkolnym 2018/2019, druga trwa od 27.09 do 15.11.2019.
Do kogo kierowany jest konkurs?
Program kierowany jest do wszystkich szkół publicznych lub niepublicznych, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zajmujących się kształceniem dzieci na poziomie podstawowym w przedziale klas I-III.
Dlaczego konkurs jest dedykowany klasom I – III szkół podstawowych?
Konkurs i materiały edukacyjne są przeznaczone dla klas I – III ponieważ książka „Gang Słodziaków. Przyjaciele mogą wiele, czyli magia z leśnej polany”, na której oparte są scenariusze lekcji, dedykowana jest dzieciom w wieku wczesnoszkolnym. Dodatkowo chcemy zaszczepić dzieciom pasję do czytania już na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, ponieważ pełni ono ważną rolę w rozwoju dziecka – pobudza wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację.

KONKURS

Kiedy i gdzie odbywa się konkurs?
Wysyłanie prac konkursowych odbywa się od dnia 27 września 2019 r. od godz. 12:00 do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 17:00. Ogłoszenie wyników odbędzie się 13 grudnia 2019 r., natomiast wysyłanie i odbiór nagród odbędzie się do dnia 31 stycznia 2020 r. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Kto może wziąć udział w konkursie?
W konkursie mogą brać udział klasy I-III szkół podstawowych, zgłoszone przez nauczycieli - Opiekunów, którzy uprzednio zarejestrowali się na stronie internetowej konkursu.
Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
Opiekun klasy powinien zarejestrować się na stronie internetowej, przygotować wspólnie z uczniami dekorację klasy przedstawiającą Magiczne Drzewo Słodziaków, a następnie wysłać pracę konkursową w postaci: 3 zdjęć i krótkiego opisu relacjonujących obchody Dnia Głośnego Czytania. Przynajmniej jedno zdjęcie powinno przedstawiać wyłącznie dekorację, nawiązującą do lasu Słodziaków i prezentującą siłę dziecięcej wyobraźni. Dodatkowym kryterium wpływającym pozytywnie na ocenę pracy będzie wykorzystanie materiałów nadających się do recyclingu do przygotowania dekoracji lub posadzenie sadzonki drzewa.
W jaki sposób nauczyciel może zarejestrować się w konkursie?
Rejestracja nauczyciela następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu. Nauczyciel – Opiekun klasy I-III powinien podać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz nazwę szkoły i klasy razem z liczbą uczniów w klasie.
Rejestracja umożliwia:
- dostęp do scenariuszy lekcji oraz scenariuszy szkolnych obchodów Dnia Głośnego Czytania,
- przesłanie pracy konkursowej.
Rejestracji można dokonać w dowolnym momencie, ale prace konkursowe można nadsyłać tylko do 15.11.2019.
Czy jeden nauczyciel może zarejestrować wszystkie klasy w szkole w celu otrzymania materiałów, które rozda innym nauczycielom?
Jeden nauczyciel może być opiekunem tylko jednej klasy, która chce wziąć udział w konkursie. Każdy zarejestrowany na stronie nauczyciel może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
Jak powinna wyglądać praca konkursowa?
Praca konkursowa powinna zawierać relację z przeprowadzenia przez Klasę Obchodów Dnia Głośnego Czytania, w tym zdjęcia przygotowanej przez Klasę dekoracji prezentującej siłę dziecięcej wyobraźni oraz dowolny opis obchodów. Dekoracja powinna nawiązywać do Magicznego Drzewa Słodziaków i być wykonana z materiałów użytych wtórnie (w ramach recyklingu) albo zawierać faktycznie zasadzone przez dzieci drzewo. Jedno ze zdjęć prezentujących dekorację będzie wykorzystane w galerii prac na stronie konkursu i nie może ukazywać wizerunków uczniów ani Opiekuna Klasy. Oprócz zdjęcia dekoracji Opiekun może wysłać dwa dodatkowe zdjęcia przedstawiające przebieg Dnia Głośnego Czytania.
Czym jest „Dzień Głośnego Czytania” i jak należy przeprowadzić jego obchody?
Ogólnopolski ,,Dzień Głośnego Czytania” obchodzony jest 29 września i został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Ideą święta jest czytanie na głos, które stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo oraz pobudza wyobraźnię.
W ramach konkursu „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” zapraszamy do organizacji wydarzenia szkolnego celebrującego to święto, według scenariuszy zaproponowanych przez Organizatora (dostępnych na stronie konkursowej dla zalogowanych nauczycieli) lub własnego pomysłu. Szkoła może zorganizować obchody Dnia Głośnego Czytania w dowolnym dniu do momentu zakończenia przyjmowania prac konkursowych tj. 15.11 do godziny 17:00.
W jaki sposób można przesłać pracę konkursową?
Zalogowani nauczyciele w terminie 27.09 – 15.11.2019 będą mieli dostęp do formularza konkursowego na stronie internetowej konkursu. Zdjęcia obchodów Dnia Głośnego Czytania oraz dekoracji należy załadować w podanych w formularzu miejscach. Formularz przyjmuje pliki .jpg, .png i .gif. Opis szkolnych obchodów Dnia Głośnego Czytania, maksymalnie 1000 znaków ze spacjami, należy wpisać w odpowiednie pole w formularzu.
Według jakich kryteriów będą oceniane prace konkursowe?
Jury oceni Prace Konkursowe według następujących wytycznych:
a) Wykorzystanie opowiadań o Gangu Słodziaków oraz wartości edukacyjnych Obchodów Dnia Głośnego Czytania do zachęcenia dzieci do czytania
b) Kreatywność i widoczny wkład dzieci w stworzenie przez Klasę dekoracji prezentującej siłę dziecięcej wyobraźni – „Magicznego Drzewa Słodziaków”
c) Użycie materiałów pozyskanych wtórnie (w ramach recyclingu) oraz sadzenie drzew
Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki konkursu?
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 13 grudnia 2019 r. na stronie internetowej konkursu, poprzez wskazanie zwycięskich klas. Laureaci zostaną również powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie i drogą e-mailową (na adres e-mail szkoły i Opiekuna Zespołu Konkursowego).

NAGRODY

Ilu zostanie wyłonionych i nagrodzonych zwycięzców?
W konkursie nagrodzonych zostanie 15 prac, których autorzy wygrają dofinansowanie dla swojej szkoły na zakup nowego księgozbioru do szkolnej biblioteki w wysokości 3 000 złotych dla każdej placówki oraz otrzymają nagrody rzeczowe.
Dodatkowo 500 klas otrzyma specjalne wyróżnienie.
Jaka przewidziana jest nagroda dla szkoły?
Laureaci zdobywają nagrodę finansową dla swojej szkoły w wysokości 3 000 zł, na zakup książek do biblioteki szkolnej. Szkoła sama może zadecydować o dokładnym składzie nowego księgozbioru.
Jakie przewidziane są nagrody dla Opiekuna Klasy?
Opiekun zwycięskiej klasy otrzyma nagrodę pieniężną, w postaci bonu na zakupy w sklepach Biedronka na terenie całej Polski, o wartości nominalnej 200,00 zł.
Każdy nauczyciel, który prześle prace konkursową, otrzyma również certyfikat udziału w programie.
Jakie przewidziane są nagrody dla Uczniów?
Każdy uczeń zwycięskiej klasy otrzyma nagrodę rzeczową.
Jakie przewidziane są wyróżnienia i kto je otrzyma?
Wśród uczniów klas, które zgłosiły prace konkursowe, ale nie wygrały jednej z 15 nagród, Jury wskaże 500 zespołów, których uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe.

MATERIAŁY EDUKACYJNE

W jaki sposób można uzyskać scenariusze lekcji przygotowane w ramach programu?
Scenariusze dostępne są dla zalogowanych nauczycieli na stronie internetowej konkursu, w zakładce „Scenariusze”.
Co zawierają scenariusze?
Scenariusze dostępne na stronie konkursu dzielą się na dwa typy: scenariusze lekcji oraz Obchodów Dnia Głośnego Czytania. Scenariusze lekcji dla klas I, II i III zawierają konspekty zajęć zgodnych z podstawą programową, których celem jest popularyzacja czytania wśród uczniów klas oraz kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego, w oparciu o książkę „Gang Słodziaków. Przyjaciele mogą wiele, czyli magia z leśnej polany”. Scenariusze obchodów zawierają pomysły na realizację wydarzenia szkolnego i mogą pomóc w realizacji pracy konkursowej. Wszystkie zostały stworzone przez doświadczonych metodyków i praktyków edukacji wczesnoszkolnej.
Co zostało wysłane w paczkach, jakie trafiły do szkół podstawowych w pierwszych tygodniach września?
Do szkół podstawowych w całej Polsce zostały wysłane zestawy materiałów informacyjnych i promocyjnych, zachęcających do udziału w konkursie. Każdy zestaw zawiera list i plakat do pokoju nauczycielskiego oraz klas, zestaw książek i zabawek Gang Słodziaków oraz materiały motywacyjne dla dzieci, zachęcające do codziennego czytania.
W jakim celu Biedronka przesyła paczki do szkół?
Organizator konkursu „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” wysłał paczki materiałów informacyjnych do szkół podstawowych, aby zachęcić je do wzięcia udziału w konkursie i promować czytelnictwo wśród dzieci
Do których szkół zostały wysłane materiały?
Materiały zostały wysłane do wszystkich szkół podstawowych w Polsce (wg Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN, stan na 31.03.2019)
Czy jest możliwość dosłania dodatkowych paczek do szkół?
Do każdej szkoły podstawowej w Polsce (wg Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN, stan na 31 marca 2019) została wysłana jedna paczka i nie ma przewidzianych dodatkowych. Jednakże zachęcamy do pobierania scenariuszy z naszej strony internetowej, które zawierają wszystkie elementy potrzebne do przeprowadzania lekcji oraz obchodów Dnia Głośnego Czytania.
Czy naklejki, które były dołączone do paczek można wykorzystać do zakupu Słodziaków w sklepach sieci Biedronka?
Nie, naklejki przesłane szkołom jako nagrody dla uczniów za codzienne czytanie różnią się od dostępnych w sieci sklepów Biedronka i nie można ich wymienić na maskotki ze Słodziakami w sklepach Biedronka.
Dlaczego w paczkach do szkół zostały wysłane zabawki Gangu Słodziaków i książki?
Mamy nadzieję, że będą one stanowić dobrą zachętę do zainteresowania dzieci czytaniem. Pomysły na wykorzystanie książek i zabawek podczas nauki czytania zawierają scenariusze lekcji dostępne na stronie konkursu.
Dlaczego w paczkach do szkół zostały wysłane albumy na naklejki (dzienniczki postępów czytania) i na czym polega ich zbieranie?
W paczkach dla szkół zostały wysłane specjalne naklejki ze Słodziakami (nie związane z akcją promocyjną w sklepach sieci Biedronka – nie można wykorzystać ich do odbioru Słodziaków w sklepach Biedronka), które uczeń może zbierać do osobistego dzienniczka, w nagrodę za potwierdzone przez rodzica codzienne czytanie w domu.
Jak dowodzą psychologowie, nowy nawyk wyrabia się w ciągu 21 dni, jeśli jest on stale praktykowany. Dlatego też na albumie znajduje się 21 miejsc na podpisy rodzica, a następnie na naklejki od nauczyciela, które uczeń powinien otrzymać w nagrodę za głośne czytanie z rodzicem. Wystarczy, że rodzic będzie czytał głośno dziecku przez minimum 10 minut – lub, jeśli pociecha umie czytać samodzielnie, wysłucha jej czytania.
W nagrodę za zebrane 21 naklejek i wypełnienie całego dzienniczka postępów czytania, nauczyciel może przekazać uczniowi „zakładkę do książki prawdziwego Przyjaciela Słodziaków”, które zostały przesłane do szkół razem z dzienniczkami i naklejkami