pytania i odpowiedzi

Dlaczego Biedronka organizuje konkurs dla szkół?
Pasję do czytania trzeba zaszczepiać od najmłodszych lat, ponieważ pełni ważną funkcję w rozwoju dziecka – pobudza wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację. Sieć sklepów Biedronka, świadoma wagi tego tematu, aktywnie wspiera inicjatywy na rzecz czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodziców. Konkurs „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” ma na celu motywowanie dzieci do codziennego czytania i rozbudzanie pasji do lektury, przy wykorzystaniu książki pt. „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”
Czym jest konkurs „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”?
„Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” to konkurs dla klas I-III szkół podstawowych, którego celem jest budowanie nawyku codziennego czytania wśród uczniów.
Do kogo kierowany jest konkurs?
Program kierowany jest do wszystkich szkół publicznych lub niepublicznych, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zajmujących się kształceniem dzieci na poziomie podstawowym w przedziale klas I-III.
Dlaczego konkurs jest dedykowany klasom I – III szkół podstawowych?
Konkurs i materiały edukacyjne są przeznaczone dla klas I – III ze względu na to, że książka „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”, na której oparte są scenariusze, jest dedykowana właśnie najmłodszym. Ponadto pragniemy zaszczepić pasję do czytania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, ponieważ pełni ważną rolę w rozwoju dziecka – pobudza wyobraźnie, uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację.

KONKURS

Kiedy i gdzie odbywa się konkurs?
Wysyłanie prac konkursowych odbywa się od dnia 29 września 2018 r. od godz. 12:00 do dnia 24 października 2018 r. do godz. 23:59. Ogłoszenie wyników odbędzie się 19 listopada 2018 r., natomiast wysyłanie i odbiór nagród odbędzie się do dnia 19 grudnia 2018 r. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Kto może wziąć udział w konkursie?
W konkursie mogą brać udział klasy I-III szkół podstawowych, zgłoszone przez nauczycieli - Opiekunów, którzy uprzednio zarejestrowali się na stronie internetowej konkursu.
Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
Opiekun klasy powinien zarejestrować się na stronie internetowej, a następnie wysłać pracę konkursową w postaci: 3 zdjęć i krótkiego opisu relacjonujących obchody Dnia Głośnego Czytania oraz zdjęć prac przedstawiających nowe przygody Gangu Słodziaków stworzone przez uczniów.
W jaki sposób nauczyciel może zarejestrować się w konkursie?
Rejestracja nauczyciela następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu. Nauczyciel – Opiekun klasy I-III powinien podać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz nazwę szkoły i klasy razem z liczbą uczniów w klasie.
Rejestracja umożliwia:
- dostęp do scenariuszy lekcji oraz scenariuszy szkolnych obchodów Dnia Głośnego Czytania,
- przesłanie pracy konkursowej.
Rejestracji można dokonać w dowolnym momencie, ale prace konkursowe można nadsyłać tylko do 24.10.2018.
Czy jeden nauczyciel może zarejestrować wszystkie klasy w szkole w celu otrzymania materiałów, które rozda innym nauczycielom?
Jeden nauczyciel może być opiekunem tylko jednej klasy, która chce wziąć udział w konkursie.
Jak powinna wyglądać praca konkursowa?
Praca konkursowa składa się z dwóch części:
I - relacji z przeprowadzenia przez Klasę Obchodów Głośnego Czytania - 1 do 3 zdjęć oraz krótki opis (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami)
II – prac uczniów klas, przedstawiających nowe przygody Gangu Słodziaków. Według wyboru Opiekuna: każdy uczeń tworzy własną historię, albo prace uczniów stanowią całość jednej wspólnej historii.
Czym jest „Dzień Głośnego Czytania” i jak należy przeprowadzić jego obchody?
Ogólnopolski ,,Dzień Głośnego Czytania” obchodzony jest 29 września i został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. To święto, którego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. Ideą Święta jest czytanie na głos, które stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo oraz pobudza wyobraźnię.
W ramach konkursu „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” zapraszamy do organizacji wydarzenia szkolnego celebrującego to święto, według scenariuszy zaproponowanych przez Organizatora (dostępnych na stronie konkursowej dla zalogowanych nauczycieli) lub własnego pomysłu. Szkoła może zorganizować obchody Dnia Głośnego Czytania w dowolnym dniu do momentu zakończenia przyjmowania prac konkursowych tj. 24.10.
Jak powinny wyglądać prace uczniów?
Uczniowie klasy biorącej udział w konkursie mają stworzyć nowe przygody Gangu Słodziaków. W zależności od poziomu:
1) uczniowie Klas I – rysują swoje historie;
2) uczniowie Klas II – tworzą komiksy (rysunki z elementami tekstów)
3) uczniowie Klas III – piszą teksty z elementami rysunków/ilustracji
Każdy uczeń przygotowuje swoją pracę na jednej kartce A4. Od wyboru nauczyciela zależy, czy klasa przygotowuje jedną wspólną historię i każda indywidualna praca stanowi jej część, czy też każdy uczeń tworzy własną historię.
Prace dzieci mogą być przygotowane dowolną techniką i powinny zostać sfotografowane przez nauczyciela. Jedno zdjęcie powinno przedstawiać jedną kartkę A4.
W jaki sposób można przesłać pracę konkursową?
Zalogowani nauczyciele w terminie 29.09 – 24.10.2018 będą mieli dostęp do formularza konkursowego na stronie internetowej konkursu. Zdjęcia obchodów Dnia Głośnego Czytania oraz prac uczniów należy załadować w podanych w formularzu miejscach. Formularz przyjmuje pliki .jpg, .png i .gif. Opis szkolnych obchodów Dnia Głośnego Czytania, maksymalnie 1000 znaków ze spacjami, należy wpisać w odpowiednie pole w formularzu.
Według jakich kryteriów będą oceniane prace konkursowe?
Kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy ocenie prac konkursowych, to w przypadku pierwszej części pracy, czyli relacji z obchodów Dnia Głośnego Czytania:
- liczba uczestników szkolnych obchodów Dnia Głośnego czytania.
- wykorzystanie opowiadań o Gangu Słodziaków podczas wydarzenia
- osiągnięcia specjalne, np. wyjątkowa skala wydarzenia, wyjątkowo innowacyjne podejście, unikalna oprawa wydarzenia
- zachęcania dzieci do czytania
W przypadku prac uczniów przedstawiających nowe przygody Gangu Słodziaków, oceniane będą:
- kreatywność i wartości artystyczne
- zgodność pracy konkursowej z tematyką i celem konkursu (radość płynąca z czytania i rozwijanie wyobraźni dziecka)
Szczegółowe informacje na temat możliwej punktacji prac konkursowych znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej konkursu.
Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki konkursu?
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 19 listopada 2018 r. na stronie internetowej konkursu, poprzez wskazanie zwycięskich klas. Laureaci oraz zostaną również powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie i drogą e-mailową (na adres e-mail szkoły i Opiekuna Zespołu Konkursowego).

NAGRODY

Ilu zostanie wyłonionych i nagrodzonych zwycięzców?
W konkursie nagrodzonych zostanie 15 prac, których autorzy zdobędą wyjątkowe gadżety z postaciami Gangu Słodziaków oraz wygrają dofinansowanie dla swojej szkoły na zakup nowego księgozbioru do szkolnej biblioteki w wysokości 3 000 złotych dla każdej placówki.
Dodatkowo 500 klas otrzyma specjalne wyróżnianie.
Jaka przewidziana jest nagroda dla szkoły?
Laureaci zdobywają nagrodę finansową dla swojej szkoły w wysokości 3 000 zł, na zakup książek do biblioteki szkolnej. Szkoła sama może zadecydować o dokładnym składzie nowego księgozbioru.
Jakie przewidziane są nagrody dla Opiekuna Klasy?
Opiekun zwycięskiej klasy otrzyma nagrodę pieniężną, w postaci bonu na zakupy w sklepach Biedronka na terenie całej Polski, o wartości nominalnej 200,00 zł
Każdy nauczyciel, który prześle prace konkursową, otrzyma również cyfrowy certyfikat udziału w programie.
Jakie przewidziane są nagrody dla Uczniów?
Każdy uczeń zwycięskiej klasy otrzyma nagrodę rzeczową, którą stanowi unikatowy piórnik i zeszyt z wizerunkami bohaterów Gangu Słodziaków.
Jakie przewidziane są wyróżnienia i kto je otrzyma?
Wśród uczniów klas, które zgłosiły prace konkursowe, ale nie wygrały jednej z 15 nagród, Jury wskaże 500 zespołów, których uczniowie otrzymają specjalne nagrody pocieszenia – wyjątkowe poduszki-Słodziaki.

MATERIAŁY EDUKACYJNE

W jaki sposób można uzyskać scenariusze lekcji przygotowane w ramach programu?
Scenariusze dostępne są dla zalogowanych nauczycieli na stronie internetowej konkursu, w zakładce „Scenariusze”.
Co zawierają scenariusze?
Scenariusze dostępne na stronie konkursu dzielą się na dwa typy: scenariusze lekcji oraz Obchodów Dnia Głośnego Czytania. Scenariusze lekcji dla klas I, II i III zawierają konspekty zajęć zgodnych z podstawą programową, których celem jest popularyzacja czytania wśród uczniów klas oraz kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego, w oparciu o książkę „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”. Scenariusze obchodów zawierają pomysły na realizację wydarzenia szkolnego i mogą pomóc w realizacji pracy konkursowej. Wszystkie zostały stworzone przez doświadczonych metodyków i praktyków edukacji wczesnoszkolnej.
Co zostało wysłane w paczkach, jakie trafiły do szkół podstawowych w pierwszych tygodniach września?
Do szkół podstawowych w całej Polsce zostały wysłane zestawy materiałów informacyjnych i promocyjnych, zachęcających do udziału w konkursie. Każdy zestaw zawiera list i plakat do nauczycieli, wyjaśniający podstawy konkursu, zestaw książek i zabawek Gang Słodziaków oraz materiały motywacyjne dla dzieci, zachęcające do codziennego czytania.
W jakim celu Biedronka przesyła paczki do szkół?
Organizator konkursu „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” wysłał paczki materiałów informacyjnych do szkół podstawowych, aby zachęcić je do wzięcia udziału w konkursie i promować czytelnictwo wśród dzieci
Do których szkół zostały wysłane materiały?
Materiały zostały wysłane do wszystkich szkół podstawowych w Polsce (wg Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN, stan na 31.08.2018)
Czy jest możliwość dosłania dodatkowych paczek do szkół?
Do każdej szkoły podstawowej w Polsce (wg Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN, stan na 31 marca 2018) została wysłana jedna paczka i nie ma przewidzianych dodatkowych. Jednakże zachęcamy do pobierania scenariuszy z naszej strony internetowej, które zawierają wszystkie elementy potrzebne do przeprowadzania lekcji oraz obchodów Dnia Głośnego Czytania.
Czy naklejki, które były dołączone do paczek można wykorzystać do zakupu Słodziaków w sklepach sieci Biedronka?
Nie, naklejki przesłane szkołom jako nagrody dla uczniów za codzienne czytanie różnią się od dostępnych w sieci sklepów Biedronka i nie można ich wykorzystać do udziału w akcji promocyjnej.
Dlaczego w paczkach do szkół zostały wysłane zabawki Gangu Słodziaków i książki?
Mamy nadzieję, że będą one stanowić dobrą zachętę do zainteresowania dzieci czytaniem. Pomysły na wykorzystanie książek i zabawek podczas nauki czytania zawierają scenariusze lekcji dostępne na stronie konkursu.
Dlaczego w paczkach do szkół zostały wysłane albumy na naklejki i na czym polega ich zbieranie?
W paczkach dla szkół zostały wysłane specjalne naklejki ze Słodziakami (nie związane z akcją promocyjną w sklepach sieci Biedronka – nie można wykorzystać ich do zakupów Słodziaków), które uczeń może zbierać do osobistego albumu, w nagrodę za potwierdzone przez rodzica codzienne czytanie w domu. Jak dowodzą psychologowie, nowy nawyk wyrabia się w ciągu 21 dni, jeśli jest on stale praktykowany, dlatego też na albumie zostało umieszczonych 21 miejsc na podpisy rodzica, a następnie na naklejki od nauczyciela, które uczeń powinien otrzymać. Wystarczy, że rodzic będzie czytał głośno dziecku przez minimum 10 minut – lub, jeśli pociecha umie czytać samodzielnie, wysłucha jej czytania.